Revista d'informació i cultura - Avda L'Alamera,5 C.P. 03109 - Tibi (Alacant)- Número 2 - Agost de 2000

pulse en la portada para ver una ampliación

         
         
 
  Edita: Centre Penya Roja de Tibi - Director: Pedro Vidal Bellot - Cap de redacció: Laura Ramón Coloma - Consell de redacció: Mª del Carmen Fernández Campos Antonia Berbegal Pastor Mª Elisa Cremades Verdú Rosa Mira Bernabeu Pedro Vidal Bellot - Disseny: Dori Bellot Bernabeu - Administrador de la página: Ricardo Moreno Rodríguez - Fotografies: Arxiu - Han escrit/col·laborat: Pedro Vidal Bellot Mª Dolores Just Bellot Mª del Carmen Fernández Campos Magdalena Arques Castelló Laura Ramón Coloma Carlos Pina Mollá Monserrat Cremades Coloma Juan Miguel Mª Elisa Cremades Verdú Impremta: Gráficas Reyes - Depòsit Legal: A-599-2000 - Tiratge: 400 exemplars