La villanera

 

En Tibi agarraet
en Tibi agarraet
ballaven la villanera
s'ajuntaven fent roglet
en el camí i en la era
en el camí i en la era
Si villaneres cantara
si villaneres cantara
te'n cantaria més de mil
que les porte en la butxaca
nugaetes en un fil
nugaetes en un fil
En eixos rissos morena
en eixos rissos morena
que es cauen per la cara
pareixes la Magdalena
quan per el món caminava
quan per el món caminava
La villanera ballà
la villanera ballà
entretenint-los estem
les guitarres han sonat
algun dia tornarem
la villanera ballà
.